Doe meer met je dak!

Daken zijn onmisbaar voor resilient, toekomstbestendige steden. Wereldwijd woont straks 70% van de mensen in de stad, met alle gevolgen van dien.

In het centrum van Rotterdam woonden in 2017 circa. 40.000 mensen. In 2030 zullen dat er naar verwachting zo’n 60.000 zijn. Om iedereen onderdak te bieden worden steeds meer lege plekken in het centrum volgebouwd. De functies die hierdoor op straatniveau verdwijnen, moeten een plek krijgen op de daken. Zoals regenwateropvang, natuur, wonen, werken, recreëren en duurzame energieopwekking.

Ik heb het mijn missie gemaakt dakeigenaren, projectontwikkelaars en beleidsmakers bewust te maken van de kansen voor daken en de noodzaak ze te benutten. Want alleen door individueel en samen verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van multifunctionele daken, kunnen we steden duurzamer en leefbaarder maken.

Ik verdiep me al ruim tien jaar in de innovatieve stadsontwikkeling van Rotterdam; de laatste jaren specifiek in de daken. Als spreker en inspirator deel ik mijn kennis, inspiratie en ervaring over wat er nodig is om een stad resilient – veerkrachtig en weerbaar – te maken en over hoe je de daken kunt benutten voor wonen, werken, recreëren, natuur, regenwateropvang en duurzame energieopwekking. Deze presentatie is te combineren met de Rotterdamse Dakentour.

Boek mij als spreker

Ik kom graag langs om je enthousiast te maken voor het benutten van daken. Zie ook hartindefik/nieuw gebruik van dak en stad

Boek Esther als spreker