Het vierde verhaal in een reeks over waterprojecten

De gemeente Rotterdam is wereldwijd één van de koplopers op het gebied van watermanagement. Met een serie waterverhalen laten we zien wat we allemaal doen op dit gebied. In dit vierde verhaal vertelt Kees Koudstaal (57 jaar, adviseur Water bij Stadsbeheer) over de innovatieve afvoer van hemel- en afvalwater in Het Nieuwe Dorp op Heijplaat. Eerdere verhalen in de serie zijn Jorg Pieneman over de Ondergrondse Waterberging in het Museumpark; Chantal Oudkerk Pool over de Rotterdamse Adaptatiestrategie en Johan Verlinde over de Regenradar Rotterdam.

Een nieuwe visie op regenwater

De duurzame nieuwbouwwijk Het Nieuwe Dorp op Heijplaat is vanaf volgend voorjaar de eerste ‘regenneutrale’ wijk in Rotterdam. Wateradviseur Kees Koudstaal staat er aan de lat: “Vroeger dachten wij techneuten in afvoerbuizen; nu richten we de openbare ruimte in als een spons.” Tot vijf jaar geleden gold de milieuregel dat alle regenwater op straat vuil was. Maar toen de gemeente Rotterdam onderzoek liet doen naar de kwaliteit van dat regenwater bleek het schoon genoeg te zijn. Dat zorgde voor een kentering in het denken. Kees: “Want waarom regenwater gemengd met afvalwater afvoeren naar de dure waterzuivering als het gratis uit de lucht valt en kan worden hergebruikt?”

Proeftuin

Om te testen hoe het anders zou kunnen werd Het Nieuwe Dorp pilot-gebied. Zo’n proeftuin is Kees op het lijf geschreven want hij houdt van innovatie en samenwerken. “Er is in deze wijk sprake van totale vernieuwing. Dat biedt kansen om dingen anders te doen en alle betrokkenen daarin mee te nemen.”

Pakket zand

In Het Nieuwe Dorp wordt afvalwater en regenwater straks gescheiden afgevoerd. Het regenwater zakt via doorlatende stenen in een pakket zandgrond onder de (nieuwe) wegen. “Vergelijk het maar met een strand; daar blijven ook geen plassen liggen.”
Ook het regenwater dat straks van de 170 nieuwe woningen en tuinen in de wijk afkomt gaat de grond in. Projectontwikkelaar Van Ommen en de Groot zorgt ervoor dat het straks vanaf de huizen en tuinen naar de parkeerterreinen wordt geleid; die worden aangelegd met infiltrerende tegels en open buizen. “Door deze samenwerking hoeft de gemeente geen tweede afvoerbuis aan te leggen in de openbare ruimte.”

Innovatie

Als het aan Kees ligt gaan ze in Het Nieuwe Dorp nog veel verder met innoveren. “Bijvoorbeeld iets inbouwen in de huizen waardoor het regenwater direct hergebruikt kan worden voor toiletspoeling of om te tuin te besproeien.” Helaas is dat nu nog een stap te ver. “We willen heel veel maar kunnen niet alles. Dat heeft te maken met regelgeving, verantwoordelijkheden en kosten.”

Bewust

Een ander aandachtspunt is bewustwording. “De projectontwikkelaar en bewoners denken graag mee over een circulair systeem, zeker als ze doorkrijgen dat ze door regenwater her te gebruiken minder kosten hebben aan kraanwater. Belangrijk is dan wel dat ze beseffen dat ze met hondenpoep, onkruidbestrijding en de auto wassen op straat de ondergrond bevuilen. De uitdaging is daar bewust mee om te gaan. Want straks bij de aanleg ziet het infiltratiesysteem allemaal mooi en nieuw uit. Maar hoe is dat over vijf jaar? Wat vraagt het aan onderhoud? Leuke, boeiende ontwikkelingen die helaas tijd vragen.”

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierToevoegen