Waterverhaal 8 Rotterdam

Gemeente Rotterdam laat zien wat zij doet op het gebied van water met een serie waterverhalen.

Merel Beerthuijzen

In dit achtste Waterverhaal vertelt Merel Beerthuizen (39, projectleider gebiedsontwikkeling op Zuid) over twee pilots in de Nassauhaven.

“Ik vind het leuk om bij te dragen aan dit pionieren”
“Een cadeau”, noemt Merel de twee pilots in de Nassauhaven die zij sinds twee jaar begeleidt. “De Kop van Zuid is mijn aandachtsgebied, dus dit project werd me in de schoot geworpen.” In haar rol van projectleider betrekt Merel alle partijen binnen én buiten de gemeente bij de ontwikkeling van de eerste natuurvriendelijke oever en de eerste drijvende woningen in de stad. De Nassahauven is na de getijdenparken Eiland van Brienenoord en de Groene Poort (Rozenburg) en samen met het Mallegatpark de eerste voormalige stadshaven die een natuurvriendelijke oever krijgt. “Hiermee brengen we de natuur de wijk in. Zeker op Zuid, waar mensen nauwelijks buiten de stad komen is dat belangrijk. Het is weliswaar ‘kijkgroen’ in de Nassauhaven – want je kunt er niet in wandelen – maar elk stukje groen heeft zijn waarde.”

Brak getij

Vanaf een bankje in het twee jaar geleden gerenoveerde Nassauhavenpark vlak achter de pindakaaspotten van Unilever vertelt Merel over de twee uitdagingen voor de natuurvriendelijke oever. “Het water staat in directe verbinding met de Nieuwe Maas. Je hebt dus te maken met getij: het water gaat in zes uur soms wel twee meter omhoog en in zes uur weer omlaag. En het water is brak.”
Aan de voet van de Nassaubrug is een teststukje voor de natuurvriendelijke oever aangelegd. Om de natuurontwikkeling een handje te helpen zijn er stenen weggehaald en zijn er in de schuin aflopende grond vijf typen waterplanten gepland. Een deel van het proefstuk is sinds de laatste keer dat Merel hier was weggeslagen. “Door de stroming.” Sommige plantjes ligt er zieltogend bij. “Deze typen zouden moeten gedijen in brak water. Door in de praktijk te testen kunnen we zien of ze het echt gaan doen.”

Drijvend wonen

Aan de overkant van de haven wordt nog onzichtbaar gewerkt aan de pilot Havenloft: langs de kade komen achttien drijvende woningen te liggen. Het ontwerp is van Public Domain Architecten, de architect van het drijvende paviljoen in de Rijnhaven. De woningen worden gebouwd op de RDM-werf en eind zomer 2017 naar de Nassauhaven gevaren. “Ik vind het heel leuk dat Rotterdam dit gewoon durft. En dat ik kan bijdragen aan dit pionieren.”

De Havenlofts komen in het duurdere segment en zullen – net als het nieuwe Hefkwartier naast het Unilevergebouw – bijdragen aan een toename van diversiteit op Zuid. De woningen zijn nog niet in de verkoop. “Persoonlijk zou ik het experiment om drijvend te gaan wonen niet aangaan. Het is wel uniek en ik hou enorm van water, maar ik ben snel zeeziek. Je moet als koper echt goed beseffen hoe groot het effect is van het getij. Bij eb kijk je vanuit je woonkamer tegen de oever aan. Bij vloed kijk je ons hier op het bankje recht in de ogen.”

Foto:Merel Beerthuizen

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierToevoegen