John Jacobs over WaterSensitive Rotterdam

Dit verhaal schreef ik voor de gemeente Rotterdam in een reeks over ambtenaren en hun waterprojecten.

Gemeente Rotterdam laat zien wat zij doet op het gebied van water met een serie over ambtenaren en hun waterprojecten. In dit negende Waterverhaal vertelt John Jacobs (50, strategisch adviseur water bij Stadsbeheer) over de beweging WaterSensitive Rotterdam.

 

“Hoe mooi kan het bij elkaar komen”
Anderhalf jaar geleden koos John vijf kleinschalige WaterSensitive-projecten om de visie van zijn team te toetsen op hoe je samen de stad toekomstbestendig kunt maken: een buurt, een wijk een straat, een plein en een hof. “We begonnen onder de radar en toen gebeurde er iets gaafs: iedereen wilde aanhaken.” Inmiddels lopen er vijftig projecten verspreid over de stad. “Ik ligt niet wakker van wat er niet goed gaat, maar van de successen. Het wordt zo groot.”

John heeft zijn sporen verdiend als het gaat om visies. Voor de gemeente ontwikkelde hij in 2005 samen met collega’s, ontwerpers en economen Waterplan 2 over het waterbeheer in Rotterdam tot 2035, met onder meer het groene dakenprogramma, waterpleinen en drijvend bouwen. En daarna Rotterdam Climate Proof over het aanpassen van onze deltastad aan de effecten van de klimaatverandering. Met de plannen werd Rotterdam wereldwijd koploper op het gebied van waterbeheer en klimaatadaptatie. John reisde met het Rotterdamse verhaal van Singapore naar Jakarta en van New Orleans naar How Chi Minh City. “Een onwijs gave megalomane tijd.”

Haarvaten

Intussen ging het wat hem betreft niet hard genoeg met de klimaataanpassingen in de stad Rotterdam. “Het klimaat dat was voorspeld voor 2030 hebben we nu al, met de lokale stortbuien, de langere periodes van droogte en de opwarming.” Dus toen Stadsbeheer hem twee jaar geleden vroeg om in een vrije rol innovaties in de stad aan te jagen, greep John de kans met beide handen aan. Met een team bedacht hij WaterSensitive Rotterdam, een beweging waarin alle partijen in een wijk of straat of rond een plein gelijkwaardig samenwerken. Bewoners(verenigingen), woningcorporaties, bedrijven, waterschappen, drinkwaterbedrijven en anderen stemmen hun wensen, kennis, plannen en planningen af om hun leefomgeving fijner te maken. “Ik zit in de haarvaten van de stad en praat elke dag met nieuwe mensen. Daar word ik zo blij van.”

Bizar

Een van de mooiste voorbeeldprojecten van WaterSensitive vindt John de Voedseltuin in Spangen op een hardstenig braakliggende terrein tussen oude kantoorpanden. Vijftig vrijwilligers en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt doen hier aan kleinschalige stadslandbouw. “Super gedreven mensen zijn het die hier heel mooie dingen doen.” De verse oogst gaat in de voedselpakketten van de nabijgelegen Voedselbank.

John kwam met de Stichting Voedseltuin in aanraking toen die via crowdfunding aan water wilde komen om in droge zomers de gewassen te kunnen begieten. “Dat is toch bizar dat dat via crowdfunding moet, dacht ik. Zij hebben gietwater nodig en de gemeente en waterschappen willen het hemelwater liever niet in het riool hebben. Hoeveel mooier kan het bij elkaar komen.” Samen werken ze nu aan een plan voor watertanks waarin vanaf begin volgend jaar het hemelwater van de omliggende daken kan worden opgevangen. “Je moet het als gemeente niet allemaal zelf willen verzinnen. Er zijn zoveel goede ideeën en innovaties in de stad die je kunt benutten. Als gemeente moet je de mensen die mee willen denken die gelegenheid geven. Dan kun je samen meerwaarde voor de stad creëren.”

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierToevoegen