Waterberging Volkerak-Zoommeer is een van de ruim dertig projecten van het programma Ruimte voor de Rivier om Nederland te beschermen tegen hoogwater.

Ik was de communicatieadviseur in de onderzoeksfase van dit project waarin Rijk, Waterschappen, provincies, kennisinstituten en belangenorganisaties samenwerkten.

Om op enig moment het complexe verhaal over de waterberging aan het grote publiek te vertellen (voor de ter visie legging) verzorgde ik onder meer een film en een opvallende vouwkrant.

volkerak-zoommeer-ruimte-voor-de-rivier