Rotterdam ligt tussen de zee en rivieren. Door de klimaatveranderingen stijgt de zeespiegel en stroomt er meer water door de rivieren. Wat betekent dat voor de stad?

Het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden – een deelprogramma van het Nationale Deltaprogramma – heeft onderzocht hoe de regio rond Rotterdam en Dordrecht op de langere termijn beschermd kan blijven tegen hoogwater en voldoende zoetwater houdt. Als communicatieadviseur adviseerde ik het project over de in- en externe communicatie en verzorgde de communicatiemiddelen.