Wat gebeurt er met het regenwater dat op de gesloten kap van het nieuwe station Rotterdam Centraal valt? En hoe worden de harde kades langs de Nieuwe Maas weer aantrekkelijke groene rivieroevers?

15 x Water en Ruimte beschrijft 15 Nederlandse praktijkvoorbeelden die waterveiligheid en gebiedsontwikkeling met elkaar verbinden. Het boekje is gemaakt om waterspecialisten bij het Rijk, de provincies, de Waterschappen, het Nationale Deltaprogramma en het Hoogwaterbeschermingsprogramma te informeren en inspireren: wat ging goed, wat kan beter en wat zijn lessen voor komende projecten.

Bekijk hier het complete boekje. De artikelen op pagina 11, 23, 27, 35, 41, 45 en 63 zijn van mijn hand.

experimenteel-polderen-in-de-polder-1
zoektocht-naar-de-beste-dijk-voor-het-eiland-1
flaneren-langs-groene-oevers-1
regenwater-hoort-in-de-grond-niet-in-het-riool-1
twee-werelden-een-project-1
zand-als-ideale-bondgenoot