Het Nederlandse Dakenboek, nieuw gebruik van dak en stad

Er ligt een enorm potentieel boven ons hoofd dat benut kan en moet worden om onze steden voor te bereiden op de toekomst. Op microniveau levert de ontwikkeling van de daken extra woon- en leefgenot op. Op macroniveau draagt dat bij aan groene, gezonde, sociale, veilige en toekomstbestendige steden.

Samen met nai010 uitgevers en Green Deal Groene Daken zoek ik sponsoren voor Het Nederlandse Dakenboek, nieuw gebruik van dak en stad, een nieuw project om Nederland – en de wereld – te laten zien hoe daken kunnen worden benut om groene, gezonde, sociale, veilige, toekomstbestendige steden te creëren. Zie voor meer informatie het pitch-document.

Neem contact op met Esther