Geen woorden maar daken!

Om daadwerkelijk te komen tot vierkante meters groene daken ben ik een samenwerking aangegaan met Rooftop Revolution. Rooftop Revolution adviseert eigenaren hoe zij hun dak kunnen verduurzamen, helpt “daklozen” om hun uitzicht te verbeteren en ondersteunt overheden in hun klimaatadaptatie ambitie.

Ik ben de aanjager van Rotterdam Rooftop Rotterdam. Wij helpen initiatiefnemers in het verduurzamen van hun dak. Wij adviseren VvE’s, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, beleggers en andere vastgoedeigenaren hoe zij aan de slag kunnen met het verduurzamen van daken. En wij ondersteunen overheden in het formuleren en behalen van hun doelstellingen op het gebied van een klimaatbestendige stad.